Odstúpenie od zmluvy

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku stiahnite nasledujúci formulár, vyplňte a pošlite emailom na kapyderm@38atypical.sk.