Upozornenie: Objednávky prijaté do 26.12.2021 20:00 budú expedované 27.12.2021. Objedávky prijaté po tomto termíne budú expedované 03.01.2022. Ďakujeme za pochopenie.

Ako pomáhame?

Trichologické poradenstvo je postavené predovšetkým na správnej diagnostike vlasovej pokožky a vlasov pomocou trichokamery, vďaka ktorej stanovíme presnú príčinu problémov. Vyšetrenie je vhodné pre každého, kto nie je spokojný so súčasným stavom svojich vlasov.

Pri prvej návšteve trichológa (zoznam salónov) čaká klienta rozhovor za účelom zistenia čo najväčšieho množstva informácií o stave jeho pokožky a vlasov. Pýtame sa napríklad na spôsob starostlivosti o vlasy, používané prípravky, chemické zásahy, akými sú farbenie vlasov či odfarbovanie. Zisťujeme genetickú záťaž v priamej línii, prekonané a súčasné ochorenia, stravovacie a pitné návyky.

Trichológ najskôr zmapuje stav vlasovej pokožky vrátane jej pružnosti a hydratácie. Manuálnym pretiahnutím vlasov medzi prstami zisťuje úroveň padania vlasov a nasleduje vyšetrenie trichokamerou.

Trichokamerou sa vyšetrí vlasová pokožka a stav vlasových stôlov a vlasových cibuliek (trichokamerou je možné odhaliť mnohé detaily z vášho života, napríklad či ste milovník kávy, či ste pred pár mesiacmi prestali užívať hormonálnu antikoncepciu alebo či ste absolvovali drastickú diétu). Aktuálny stav sa fotografuje a uchováva do klientkinej budúcej návštevy pre objektívne zhodnotenie výsledkov terapie.

Pri kontrolnej návšteve trichológ opäť urobí diagnostiku pomocou trichokamery a konzultuje s klientom doterajší priebeh terapie, okrem iného aj pomocou porovnania fotografií. Výsledky terapie a aktuálny stav opäť zaznamenáva do klientskej karty a následne upravuje samotný terapeutický plán.

Kontrolné vyšetrenia sú indikované do úplnej absencie problémov. Doba terapie je veľmi individuálna a závisí na základnej diagnóze a potrebách klienta.

Viac informácií nájdete v rozhovore o trichológii vo videu na našom Instagramovom profile.